מסורת הדאנה

מסורת הדאנה – תרומה ונדיבות הלב

הבסיס למסורת

הדאנה התפתחה מתוך ההבנה שידע שמיטיב עם כל הברואים הוא זכות טבעית לכל אדם ונועד לשפר את איכות החיים של כולנו ולכן עליו להיות נגיש לכולם ולא רק לבעלי אמצעים. היום עדיין ניתן למצוא בהודו ובמקומות נוספים בעולם מרכזים בודהיסטיים ואשרמים המתקיימים על מסורת הדאנה בלבד – לכל אדם הזכות לשהות במקום ולקבל ידע ובתמורה האדם משאיר תרומה על מנת לאפשר את המשך הפעילות.

תרגול של מודעות

מסורת הדאנה מאפשרת תרגול של נדיבות הן למורה והן לתלמיד. המורה מוכן לחלוק את הידע והמיומנות שלו ללא ציפייה לפירות פעולותיו, מתוך הבנת הערך שיש בידע  ומתוך רצון ושאיפה שכל אדם ייחשף ויעשה שימוש בחוכמה לשיפור איכות חייו. התלמיד מתגמל את המורה עבור הלימוד מתוך הערכה ללימוד והבנה שהמורה צריך לקיים את עצמו על מנת שיוכל להמשיך לחלוק את הידע.

תמיכה בקיום המסורת

בכל פעם שאנו נותנים דאנה, אנו נותנים גמול לא רק עבור מה שקיבלנו, אלא מאפשרים את המשך קיום המסורת. לדוגמא, אם השתתפנו בקורס המתקיים על טהרת הדאנה, הדאנה שנתנו תאפשר קיום קורסים נוספים בעתיד. כך אנו נותנים לא רק עבור עצמנו, אלא מוודאים שאנשים נוספים יזכו להיחשף ללימוד ולשפר גם הם את איכות חייהם. באמצעות לימוד ולמידה מבוססי דאנה אנו מקיימים מערכת יחסים המבוססת על הזנה הדדית ויוצרים שינוי בתפיסה החברתית, הכלכלית והעסקית של ישראל.

מכללת קדן היא המכללה החברתית הראשונה בישראל המאפשרת לכל אדם גישה לידע מועיל ומיטיב.
בואו ללמוד וללמד איתנו ועזרו לכולנו לממש את הזכות הטבעית שלנו לקיום, דעת ונועם.

בברכה,
צוות עמותת קדן