מאמרים

היוגה כדרך חיים: רגשות ופעולות לפי היוגה תוך השוואה למערב

מאת: יאיר חיים

ריטריט מדיטציה -
מה עושים שם
בעצם?

מאת: גלית לוין

ריטריט ויפאסנה
קשיים וטעויות נפוצות

מאת: גלית לוין

איך עושים מדיטציה
לפי מסורת היוגה

מאת: גלית לוין