התנדבות

הפעילות של עמותת קדן מבוססת על שירות לא אנוכי המאפשר עשייה של טוב בעולם לצד התפתחות אישית בדרך.
מוזמנים לחבור אלינו ולפעול יחד לטובת כל הברואים.

להצטרפות למאגר המתנדבים מלאו את הטופס המצורף.

טופס הרשמה למתנדבים