חברות ב'דרך חיים'

חברות בפרויקט ‘דרך חיים’ מאפשרת לכם להיות חלק מקהילת הצעירים של קדן, לתמוך בעשייה
שלנו, לקבל מידע מיוחד על התנהלות הפרויקט, פעילויות לחברים בלבד, הזמנות לכנסים ושירות
בתפקידים שונים בפרויקט ‘דרך חיים’.
נשמח להיטיב יחד איתכם!