חברות בקהילת קדן

חברות בקהילת קדן הינה זכות לשרת ולתמוך בעשייה לקידום קיום, דעת ונועם. תרומתכם השנתית מאפשרת הנגשת ידע מיטיב לכל הברואים. 
נשמח להיטיב יחד איתכם!