תובנות בדרך היוגה

תובנה נובעת מתוך התנסות ישירה ולכן מעניקה ידע ייחודי שאינו תיאורטי ואינו מוטל בספק. 

קורס ‘תובנות בדרך היוגה’ מציע לימוד שלם של דרך היוגה לפי סוטרות היוגה של פטנג’לי וחוקר לעומק את התובנות השונות אותן יש לפתח בדרך. הקורס מועבר באמצעות שיח חוקר המתקיים בין גלית לוין ונתי רכט.

עבור המועניינים להעמיק בלימוד ולרכוש את התובנות בהתנסות ישירה מומלץ לצפות בקורס ‘תרגולים בדרך היוגה’ לקבלת הטכניקות השונות המובילות להשגת התובנות.