דרך היוגה השלמה

היכרות עם דרך היוגה כתורה שלמה המורכבת מ 5 שלבים. הרצאה בודדת.

תוכן הקורס