מערכות יחסים בראי היוגה

תובנות על מערכות היחסים שלנו עם עצמנו, הזולת והסביבה. הרצאה בודדת.