נפלאות ההכרה

היכרות עם ההכרה האנושית. הרצאה בודדת.

תוכן הקורס