נפלאות החרדה

מדוע אין סיבה להיות בחרדה מהחרדה. הרצאה בודדת.

תוכן הקורס