על קארמה והתבססות ברואה

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
חינם