תרגולים בדרך היוגה

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
קורס זה סגור כרגע

סדרת סרטוני הדרכה לתרגול התובנות השונות בדרך היוגה. התרגולים מבוססים על סדרת הסרטונים ‘תובנות בדרך היוגה’ ולכן מומלץ תחילה לצפות בסרטון המתאים ב’תובנות בדרך היוגה’ ולאחר מכן לגשת לתרגול.