בהנחה

הנחיית מדיטציית מיקוד באובייקט אחד

40

תיאור

הקלטות מצולמות מקורס שהתקיים בזום בהנחיית גלית לוין. הקורס נותן דגשים להנחיית מדיטציית מיקוד באובייקט אחד והתאמת התרגול למצבים הכרתיים שונים. הלימוד מתאים למי שמיומן בטכניקה.