תנאים והגבלות

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הבית של מכללת “קדן

אתר זה מאגד בתוכו את כל המידע הרלוונטי אודות העמותה והזרועות השונות שלה בארץ ובעולם – המכללה, שער קדן והקהילה.

באתר ניתן למצוא מידע נרחב אודות העמותה והמכללה, מקימי העמותה וכן המורים והצוות.

כמו כן, באתר ניתן לבצע רישום לקורסים וסדנאות, וכן, ניתן לעשות שימוש במאמרים והקלטות הזמינים להורדה (בחינם ו/או בתשלום) והשימוש בהם מוגדר באתר ובתקנון זה.

 

לצורך הנאה מלאה מאתר זה וקבלת שירות איכותי ומלא נבקשכם לקרוא תקנון זה ולהקפיד לפעול לפי התנאים הקבועים בו, וזאת כדי למקסם את חווית השירות שלכם מאתר זה ומפעילויות ושירותי המכללה והעמותה.

1.     כללי

1.1.  השימוש באתר זה כפוף להוראות תקנון זה וכן לכל הוראה נוספת הקיימת באתר זה ולכל דין.

1.2.  על ידי שימוש באתר זה ובתכניו הנך מאשר כי הוראות התקנון נקראו על ידך וכי הנך מסכים ומתחייב למלא אחר האמור בו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה או לכל הוראה אחרת הנוגעת לעניין זה המופיעה באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו, עלייך להפסיק את השימוש באתר זה.

1.3.  מובהר כי תנאי השימוש באתר זה חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בין אם באמצעות מחשב ובין אם באמצעות מכשיר תקשורת אחר כגון טלפונים סלולריים, טאבלטים וכיו”ב.

1.4.  הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל הוראה בעניין שימוש באתר זה.

1.5.  התנאים הקבועים בתקנון זה מוספים על התנאים הקבועים באתר ולכן חשוב להקפיד ולקרוא את התנאים הרלוונטיים לשירות המוצע באתר.

1.6.  האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון יחיד, לפי העניין ולהיפך.

1.7.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.8.  אנו עמלים רבות על עדכונו של אתר זה מעת לעת כך שיוצגו בפניכם התכנים העדכניים ביותר, יחד עם זאת, לא נוכל להתחייב כי התכנים המוצגים באתר יהיו מדויקים, מלאים, עדכניים ו/או ללא שגיאות שכן טעות לעולם חוזרת.

2.   רכישה באתר

3.     ביצוע רישום באתר – רישום יתבצע דרך אתר זה ובהתאם לתהליך ההזמנה הקבוע באתר, בכל עת. מערכת הרישום באתר עובדת 24/7 וניתן לבצע הזמנה בכל זמן ובכל שעה ומכל מקום.

3.1.  בעת מילוי הרישום נבקש להקפיד ולעקוב אחר ההוראות וכן למלא את כל הפרטים הנדרשים בתהליך הרישום באתר במלואם, וזאת על מנת שנוכל לספק את השירות במועד וללא תקלות.

3.2.  לאחר ביצוע הרישום ישלח אימייל המאשר את קבלת ההזמנה, יחד עם פרטי ההזמנה וקבלה על ביצוע תשלום שבוצע ישירות לעמותה.

3.3.  כמשתמש באתר הנך מאשר כי הפרטים אשר הוזנו על ידך באתר בעת ביצוע הרישום הינם נכונים, מלאים ומדויקים, והנך מסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשו על פי רצונך ובהסכמתך.

3.4.  ככל והפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, אנו לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

3.5.  בכל בעיה ו/או שאלה בנוגע למוצר ו/או לתהליך הזמנה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל college@kadenfoundation.org בכל עת, מענה יינתן בתוך 72 שעות ממועד קבלת המייל.

4.     מחירים באתר – המחירים באתר החברה מוצגים בשקלים, המחירים סופיים וכוללים מע”מ.

בעת רישום המזמין משלם דמי רישום לעמותה אשר מבטיחים את מקומו בקורס / בסדנה. בחלק מהקורסים / סדנאות תשלום דמי הרישום אף משמש כתשלום עבור חומרים, לינה, מזון וכו’, הכל כפי שמפורט בדף הרישום לקורס / סדנה באתר.

מעבר לתשלום דמי הרישום, על המשתתף בקורס / סדנה לשלם “דאנה” (תרומה כנדיבות הלב) עבור הלימוד. תשלום ה”דאנה” נעשה בנפרד ומועבר ישירות למורה אשר מעביר את הקורס / סדנה והוא זה אשר אחראי להוציא למשתתף חשבונית עבור תשלום זה.  

4.1.  אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא כי המחירים באתר יהיו מעודכנים בהתאם למחירון החברה, יחד עם זאת, יתכן מצב בו המחיר המוצג באתר לא יהיה עדכני ו/או מדויק, וזאת כתוצאה מטעות אנוש ו/או טעות תכנותית ו/או תפעולית באתר. במקרה שכזה, נעדכן בדבר הטעות ובדבר מחירו המעודכן של הקורס / סדנה.

4.2.  במידה וקיים שוני בין המחיר בפועל לבין המחיר בעת הרישום, הלקוח יעודכן בדבר השינוי ויהיה רשאי לבחור אם להשלים את תהליך הרישום או בביטולו ללא דמי ביטול.

4.3.  כמו כן, במידה וההפרש במחיר הינו לטובת המזמין, יזוכה אמצעי החיוב, באמצעותו בוצע הרישום, בהפרש. ככל ולא יתאפשר זיכוי אמצעי החיוב של המזמין, למזמין ישמר זיכוי עתידי בחברה והוא יעודכן על כך.

4.4.  באתר זה ניתן לבצע הזמנה לסדנה ו/או לקורס רק במידה והרישום עדיין פתוח ולא נסתיימה ההרשמה, במידה, ולאחר ביצוע הזמנה התגלה כי הרישום נסתיים, רשאית החברה לבטל את הרישום או להציע למזמין מועד חלופי ו/או קורס ו/או סדנה חלופיים.

4.5.  ככל ובוטלה הזמנה כאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

5.     אמצעי תשלום

5.1.  חיוב ישיר באתר באמצעות כרטיס אשראי – כחלק מחוויית השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, דאגנו להטמיע באתר זה מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מידי בכרטיס אשראי, בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי.

5.2.  פרטי כרטיס האשראי מוזנים באתר בעת ביצוע הזמנה בלבד ומועברים באמצעות דף המאובטח בטכנולוגיית ssl לצורך ביצוע החיוב דרך חברת UPAY. לאחר החיוב, פרטי האשראי מושמדים ולכן השימוש בפרטי האשראי הינם חד פעמי. פרטי החיוב אינם נשמרים מטעמי ביטחון והגנה על פרטיות לקוחותינו, גם לא לצורך חיוב הזמנות חוזרות. בכל הזמנה יש לעדכן/למסור את פרטי החיוב מחדש.

5.3.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר את אמצעי התשלום הקיימים באתר, הכל בהתאם לאפשרויות התשלום הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ובהתאם לנהלי האתר שיקבעו על ידי החברה מעת לעת.

6.     ביטול עסקה –

ביטול עסקה לשירות המוצע באתר תתאפשר בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

תנאי ביטול עסקה:

1.     ניתן לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על  פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, הוראות חוק הגנת הצרכן גוברות.

2.     בקשה לביטול/שינוי עסקה תעשה כפי המפורט להלן:

ביטול הרשמה עד 30 יום לפני מועד תחילת הקורס או הסדנה – החזר מלא של דמי הרישום.

ביטול הרשמה עד 14 יום מועד תחילת הקורס או הסדנה – החזר של 50% מדמי הרישום.

ביטול הרשמה 14 יום לפני מועד תחילת הקורס – לא ניתן לקבל החזר תשלום.

3.     בקשה לביטול/שינוי עסקה מהסיבות המנויות בתקנון זה ו/או בחוק הגנת הצרכן תעשה בכתב ותשלח למייל  college@kadenfoundation.orgעל המשתמש לוודא קבלת הבקשה במייל.

משתמש ששלח בקשת ביטול ולא קיבל אישור על קבלתו במייל חוזר חזקה כי מייל זה לא הגיע ליעדו. הטיפול בבקשה יעשה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המייל.

4.     במקרה בו הביטול נדרש בשל נסיבות חריגות של הנרשם, יש לפנות במייל ל college@kadenfoundation.org עם האישורים המתאימים והעמותה תבחן את האפשרות למתן החזר ו/או ביטול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ביטול זכאות לביצוע עסקאות – אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה וכן למנוע מלקוחות/משתמשים מסוימים את הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה בכללותם בכל אחד מהמקרים האלו:

§       במידה ונפלה טעות קולמוס במחיר השירות ו/או בתיאור השירות.

§       מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ביצוע הזמנה על ידי המשתמש.

§       גרימת נזק ו/או פגיעה באתר זה ו/או בצד שלישי כלשהו הקשור לאתר זה.

§       ביצע מעשה בלתי חוקי או שותפות למעשה שכזה.

§       קיים חוב ל “ספנישפלוס” ו/או לצד שלישי הקשור עמה וחוב זה אינו נפרע במועד.

§       בוצעה הפרה כלשהי של תנאי הסכם זה.

 

7.     רכישה ושימוש בתכני קורס

לאחר רכישה של קורס  אונליין המוצע באתר יקבל המשתמש “לינק” (קישור) להורדת התכנים אשר נרכשו על ידו. לאחר ביצוע ההורדה ההרצאות יהיו זמינות בפני המשתמש לצפייה בכל זמן.

הלינק אשר נשלח לנרשם הינו אישי ואין להעבירו לאף אדם ו/או גוף אחר. ברכישת הקורס / ההרצאה, מתחייב המשתמש ו/או הרוכש ו/או מי מטעמו שלא להעביר את הלינק ו/או את הקבצים ו/או את הסרטונים לאף אדם אחר ולא לאפשר לאדם ו/או לגוף אחר לעשות שימוש בתכני הקורס.

האחריות לביצוע שימוש בתכני הקורס היא על המשתמש בלבד. לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בשל אי שימוש בתכני הקורס.

למען הסר ספק יובהר כי הקורס והתכנים המועברים בו וכן כל חומר נוסף הקשור לקורס מוגבלים לשימוש אישי ע”י הרוכש בלבד.

ידידי המכללה – ידיד מכללה הוא מי ששילם דמי חבר בתחילת שנת הלימודים בסכום אשר נקבע על ידי העמותה אם ביום הפתוח ו/או בכל מועד אחר. ידידי המכללה יהיו זכאים, מעת לעת, ועל פי שיקול דעת המכללה ו/או העמותה להנחות על קורסים וסדנאות מסוימים, הכל בהתאם למידע שיוצג בדף הרלוונטי באתר ו/או בכלל.  

8.     תנאי שימוש

בעת כניסה לאתר ושימוש באתר זה, בכל דרך שהיא ולכל צורך, לרבות, אך לא רק, הזמנת שירות באמצעות האתר, הנכם מסכימים ומחויבים לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת.

לקוח אשר השלים את תהליך הרישום לאחד מהשירותים המוצעים על ידי עמותת “קדן” לא יוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר, הסדנה, הקורס ו/או טיב השירות המוצע באתר זה.

לקוח אשר ביצע הזמנה באתר מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18. במידה ובעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים וההורים לאמור בהסכמים

אנו שומרים את הזכות לשנות את תנאי השימוש וההנחיות באתר זה ו/או כל כלל אחר המופיע באתר, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. ע”י שימוש באתר זה הנך כפוף לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש המופיעים באתר, לכן, יש לבדוק את תנאי השימוש באתר מעת לעת טרם ביצוע רכישה או קבלת שירות כלשהו מאתר זה או מכל צד שלישי הקשור לאתר זה.

9.     הגבלת אחריות

השרות המוצע על ידי “קדן” ניתן לשימוש כמו שהוא (As Is) ולכן לא תהייה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כשלהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ללקוח ודרישותיו.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהו שייגרם במישרין או בעקיפין בשל רכישה באתר ו/או קבלת שירות במסגרת השירותים המוצעים באתר זה, או בשל אי היכולת לקבל שירות, ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה ע”י קטין ללא הסכמת הוריו, רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו’.

10.  מדיניות פרטיות

הנהלת האתר מקפידה על פרטיות מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש באופן אקטיבי בעת ביצוע הזמנה ו/או לצורך ההרשמה למועדון לקוחותינו (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע ודיוור ישיר).

במידע האמור לא יעשה כל שימוש למעט השימוש אשר לשמו הוא נועד ובגינו נמסר. המידע נשמר על ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג’ אלא בהסכמת לקוחותינו בלבד.

כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו”ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

11.  קניין רוחני וזכויות יוצרים

החומרים והשירותים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של “קדן” ו/או מי מטעמה, בחומרים או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר זה, לא לשימוש לו הם נועדו, עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים באתר זה והקבועים בחוק.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר ו/או מהקורסים המוצעים באתר זה מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי אתר “קדן” ולפעול התאם להרשאה זו בלבד.

אין להשתמש ו/או להציג את המידע הקיים באתר ובקורסים המוצעים לשימוש המשתמשים במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך.

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה יכול ויהיו מוצעים באתר מוצרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “שירותי צד ג”). שירותי צד ג’ עלולים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג’ ו/או מוצרים אשר יסופקו ע”י צד ג’.

בכל מקרה כי גולש באתר זה סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג’ יש לפעול בהתאם לנוהל “התראה והסרה” לפיו יש לעדכן בכתב את הנהלת האתר בדבר הפרה זו במייל. אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם לכל דין.

 

כל הזכויות הקיימות והעתידיות בקורסים המוצעים על ידי “קדן” ו/או מי מטעמם, על תכנים וסרטוניהם ו/או בחוברות הלימוד המוצעות במסגרתם ו/או בשאלוני תרגול ו/או בתכנים ובעיצוב של תכני הקורסים ו/או אתר זה, שייכים ל”קדן” ו/או למי מטעמם.

 אין במתן אפשרות לרוכשי קורס ו/או שירות, ו/או מי מטעמם, משום מתן רישיון ו/או זכות כלשהי בתכנים ו/או בעיצוב הקורס ו/או בדפי האינטרנט ו/או בשם המתחם, ברישומו עיצובו ו/או בסימנים מסחריים אחרים הכלולים באתר.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר ו/או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מהקורס, מסרטוני הקורס, ו/או מכל מידע האחר השייך לקורסים המוצעים על ידי “קדן” ו/או לתכני אתר זה למעט במקרה בו ניתן אישור מפורש מראש ובכתב מ”קדן” ו/או ממי מטעמם.

 

12.  סימנים מסחריים

המותג “קדן” שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי מטעמה, הינם סימני המסחר של “קדן” ו/או מי מטעמם בלבד (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת העמותה ו/או מי מטעמה.

13. Cookies

אתר זה משתמש ב”עוגיות “(Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, וכן, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, והתאמת האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכו’.  “עוגיות” הן קבצי טקסט אשר נוצרים על ידי מחשבכם האישי לפי הוראות האתר ו/או מי מטעמו.

ברוב הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן ואתם רשאים, בכל שלב, לבחור באפשרות זו. עם זאת, ביטול אפשרות זו במחשבכם עלולה לפגוע בשירותים אותם אתם מקבלים מהאתר ו/או בתוצאותיהם ו/ו בהתאמתם לצרכיכם.

14.    הדין החל

הדין החל על ובקשר לתנאי השימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל.

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.